Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

http://www.oroskopos.gr/NewsDetail.aspx?id=11972Η τελευταία μοίρα κάθε ζωδίου, η 29η δηλαδή είναι καταλυτική, ως προς τη βαρύτητά της και το φορτίο ενός πλανήτη (ενέργειας και γεγονότων που υποδηλώνει). Στην αρχαιότητα εθεωρείτο κυρίως, ως μια δύσκολη μοίρα, επιφορτισμένη με εμπόδια, δυσκολίες και πιεστικές ή ανατρεπτικές καταστάσεις.

Σήμερα είναι εξίσου σημαντική καθώς δηλώνει ένα «μάθημα» ή ακόμα και δοκιμασία/ εμπόδιο, μέσα από το οποίο το άτομο θα περάσει στη διάρκεια της ζωής του. Σημαντική είναι και για την πρόβλεψη γεγονότων, καθώς δηλώνει μια τεράστια αλλαγή, ένα τέλος ή μια ανατρεπτική κατάσταση όσον αφορά τα ζητήματα που κυβερνά και την ενέργεια που φέρει ο πλανήτης, που είναι τοποθετημένος σ’ αυτή τη μοίρα.

Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά τι δηλώνει ο κάθε πλανήτης στη συγκεκριμένη μοίρα του ζωδιακού στο γενέθλιο χάρτη:

Η τελευταία μοίρα κάθε ζωδίου, η 29η δηλαδή είναι καταλυτική, ως προς τη βαρύτητά της και το φορτίο ενός πλανήτη (ενέργειας και γεγονότων που υποδηλώνει). Στην αρχαιότητα εθεωρείτο κυρίως, ως μια δύσκολη μοίρα, επιφορτισμένη με εμπόδια, δυσκολίες και πιεστικές ή ανατρεπτικές καταστάσεις.

Σήμερα είναι εξίσου σημαντική καθώς δηλώνει ένα «μάθημα» ή ακόμα και δοκιμασία/ εμπόδιο, μέσα από το οποίο το άτομο θα περάσει στη διάρκεια της ζωής του. Σημαντική είναι και για την πρόβλεψη γεγονότων, καθώς δηλώνει μια τεράστια αλλαγή, ένα τέλος ή μια ανατρεπτική κατάσταση όσον αφορά τα ζητήματα που κυβερνά και την ενέργεια που φέρει ο πλανήτης, που είναι τοποθετημένος σ’ αυτή τη μοίρα.

Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά τι δηλώνει ο κάθε πλανήτης στη συγκεκριμένη μοίρα του ζωδιακού στο γενέθλιο χάρτη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: